Opět v srdci GDC

18.09.2021

Profesionální kosmetička si svojí značku volí nejenom podle nejrůznější - pro ní důležitých -kritérií ,ale hlavně podle hlasu srdce. 

Svůj vnitřní hlas jsem prvně uposlechla již v roce 1998

Dostalo se mi opět veliké pocty . Po 15-ti letech jsem po třetí navštívila sídlo Germaine de Capucciny ve španělské Alcoy a opět se utvrdila, že jsem si vybrala správně.

Zeptala jsem se na dotazy mých klientek přímo vedení společnosti a zde jsou:

1: OTÁZKA: Proč se na balení neudává znak králíčka- jsou produkty testovány na zvířatech? 

ODPOVĚĎ: GCD netestuje na zvířatech. Logo králíčka neudává  protože se nejedná o oficiální logo. Přestože na zvířatech netestuje- neudává žádný znak. Důvod? Žádná evropská firma od roku 2009 nesmí testovat na zvířatech. Bereme netestování na zvířatech za automatickou a samozřejmou věc. Nikdo z EU na zvířatech netestuje. 

Oficiální vyjádření firmy: Žádný výzkum na zvířatech

Pokud jde o certifikace našimi laboratořemi: nejlepším certifikátem, který prokazuje, že netestujeme na zvířatech, je certifikace ISO 22716 . Nařízení Rady (ES) č 1223/2009 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích, výslovně zakázáno v článku 18 uvádění na trh kosmetických výrobků, které byly testovány na zvířatech nebo obsahují přísady, které byly testovány na zvířatech . Naše certifikace ISO 22716 a naše osvědčení o správné výrobní praxi vydané Consellería de Sanitat zaručuje přísné dodržování zákonů Germaine de Capuccini, a proto není testováno na zvířatech.

Závazek, který Germaine de Capuccini zachovává při ochraně životního prostředí, znamená, že od počátku kategoricky odmítá experimentování se zvířaty. Tento závazek respektovat životní prostředí se projevuje jak v našich politikách výzkumu a vývoje našich produktů, tak v oblasti ochrany životního prostředí.

Vzhledem k této politice ohleduplnosti k našemu životnímu prostředí Germaine de Capuccini nikdy netestoval na zvířatech ani nepoužíval žádnou surovinu, se kterou byl tento typ testu proveden.

2: OTÁZKA:  Jak se společnost chová k životnímu prostředí ?

    ODPOVĚD:

Germaine de Capuccini je první společností v kosmetickém sektoru ve Španělsku, která se zavázala chránit životní prostředí, předpisy kontroly kvality, předcházet profesním rizikům a sladit rodinný a pracovní život.

Potvrzuje to INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (4G1), certifikace, která zahrnuje:

  • Systém managementu kvality ISO 9001: 2015.
  • Systém environmentálního managementu ISO 14001: 2015.
  • Zákon o prevenci pracovních rizik.
  • Certifikát o shodě se správnou výrobní praxí pro kosmetické výrobky (BPPPC) ISO 22716.

To vše předpokládá skutečný závazek a aktivní každodenní účast všech složek společnosti.

Kromě těchto certifikací je Germaine de Capuccini akreditována jako první profesionální kosmetická společnost, která se zavázala kompenzovat a snižovat emise CO2, která je součástí projektu CO2zero.

Germaine de Capuccini byla dobrovolně certifikována v souladu se správnou výrobní praxí kosmetických výrobků (BPPPC), kterou uděluje Generální ředitelství pro farmacii a zdravotnické výrobky Valencijské zdravotní agentury. Spolu s tímto certifikátem má Germaine de Capuccini také certifikaci ISO 22716

Získání tohoto uznání znamená přizpůsobení požadavků správných výrobních postupů farmaceutického průmyslu pro kosmetický průmysl

3: OTÁZKA : Jedná se o přírodní kosmetiku? 

ODPOVĚT : Napřed se musíme zeptat - co si představujete pod pojmem přírodní?  

Germine de Capuccini vyvíjí všechny své aktivní složky , patentované inovativní formule a základní složky přípravků z přírodních zdrojů. Ať  již rostlinných či minerálních. Nepoužíváme pouze výluhy či maceráty z rostlin ,ale jdeme do jejich informací DNA a jejich součástí. K tomu dochází náročným procesem tovární ( chemické , biochemické a biologické výroby) . Základní a stabilizační složky mohou být i chemického původu , ovšem všechny jsou schválené evropskou normou a nepoškozují či nijak neovlivňují lidské zdraví a pokožku.

Díky těmto postupům a výzkumu inovací jsme profesionální kosmetika s velkou účinností a efektivností.  Naše společnost vlastí ocenění i patent v oblasti kosmetologie.


4: OTÁZKA: Uvádíte u přípravků účinnost produktu. Jak k číslům dospějete?

ODPOVĚĎ: Všechny studie jsou oficiální , ověřené z testů a zkoušek našich klientů. Vždy uvádíme věkovou skupinu a počet dobrovolníku testujících naše produkty. Neuvádíme náhodná " lichotivá data"  data.


5: OTÁZKA : Jak skladujete vyrobené produkty? Je možné , že projde jejich datum spotřeby? 

ODPOVĚĎ: V žádném případě. Záruka kvality je na prvním místě. V naší společnosti nenajdete centrální sklad. Produkty jsou vyráběny po předchozí poptávce z různých zemí. Z každé várky vyrobeného přípravku je uložen " tester s evidenčním číslem " v naší kosmetické knihovně, kde jej uchováváme po dobu 5-ti let. Pokud se Vám nebude produkt zdát , vyhledáme podle čísla várku přípravku a zkontroluje přímo zde ve španělsku jeho kvalitu. Byli jsme vůbec první , kdo tuto " knihovnu " začal používat.