OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení klienti a klientky.

Vážíme si toho ,že jste v nás vložili důvěru a rozhodli se navštívit naše studio..

Abychom Vám mohli co nejlépe vycházet vstříc, sestavili jsme OBCHODNÍ PODMÍNKY , které nám umožní operativně objednávat klienty a zajistit Vám tak co nejbližší volný termín.

1) Objednávky a rušení termínů

Objednáte-li se k nám na ošetření, čas je vyhrazen pouze a jenom pro Vás. Zároveň Vás prosíme , aby jste také respektovali náš čas. Proto zavádíme následující pravidla

Rezervované termíny jsou závazné . Odhlášení termínu je možné nejdéle do 24 hodin předem

 • V případě, že se na objednaný termín nedostavíte a ani se neomluvíte, zaplacená procedura Vám propadá bez náhrady. ( permanentka nebo voucher) Pokud se jedná o proceduru bez předchozí úhrady, nárokujeme si STORNO POPLATEK ve výši 500 ,-Kč , splatný při další návštěvě. ( jedná se kompenzaci za promarněný čas). Pokud nebudete souhlasit , vyhrazujeme si právo klienta již neobjednat. Storno poplatek je možný uhradit i variantou odečtu věrnostních bodů

 • V případě ,že klient zapomene poprvé a omluví se následně v daný den, je omluven. ( jsme jenom lidé) ,ale v případě opakované absence ,platí odstavec výše.

 • V případě omluvení z procedury kratší než 24 hodin, je možné pouze v případě náhlého onemocnění. ( stejný postup ,jako v bodu 2 a následně v bodu 1)

Objednávky provádějte výhradně :

 • telefonicky na těchto kontaktech: 377371164 ,734837132.

 • Osobně ve studiu : STUDIO POHODY, Mikulášské náměstí 17, Plzeň, 2600

 • On-line přes rezervační systém
 • Přes facebookové stránky objednávky nepřijímáme ani nerušíme.

Rušení rezervací

 • telefonicky na těchto kontaktech: 377371164 ,734837132.

 • Osobně ve studiu : STUDIO POHODY, Mikulášské náměstí 17, Plzeň, 2600

 • Přes facebookové stránky objednávky nepřijímáme ani nerušíme.
 • SMS zprávou na těchto kontaktech 734837132
 • Emailem na adresu studiopohody@gmail.com

2) Platnost dárkových poukazů , permanentek a voucherů.

Dárkový poukaz a permanentka platí 6 měsíců od data vystavení. Nenechávejte jejich čerpání na poslední chvíli. Propadne-li , nelze si nárokovat žádným způsobem čerpání služeb, náhradní službou nebo vrácení peněz.

Zakoupený slevový voucher bude uplatněn při objednání služby. na závazný termín. Přeobjednání termínu se řídí odstavcem 1. Při zrušení služby ,zaniká jakýkoliv nárok na jeho kompenzaci.

3) Děti v provozovně

Prosíme , je-li to ve Vašich silách, preferujeme, pokud přijdete bez dětí.
Pokud děti s sebou vezmete, zajistěte jim ,prosíme ,po dobu Vaší návštěvy u nás adekvátní zábavu, aby jste nebyli rušeni Vy , a ani ostatní klienti našeho studia. Zároveň Vás musíme upozornit, že za škody způsobené dětmi , ručí jejich doprovod a ten je povinen uhradit případnou vzniklou škodu v plném rozsahu.. Za bezpečnost Vašich dětí neneseme žádnou právní odpovědnost.

4) Bezpečnost a ochrana informací

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje ( jméno, příjmení, telefonní a emailové spojení ,adresa bydliště) ,budou použity výhradně pro potřeby pracovníků studia a nebudou nijak zveřejněny poskytnuty třetí osobě.

5 ) Otevírací doba

Otevírací doba studia je od pondělí do pátku , v době od 8.00 -19 .00.
Soboty a neděle jsou zavřeny. Provozní doba studia se řídí podle objednaných klientů. Bez předchozího objednání nemusí být pracovník na provozovně přítomen.

6 ) Ceníky

Ceny služeb se řídí dle platných ceníků ,vystavených na provozovně. Ceny jsou smluvní a platné v korunách českých.
Vyhrazujeme si právo na změnu ceny služeb, zejména v závislosti na ceně materiálu od dodavatele a dalších faktorů. O této skutečnosti námi bude klient předem informován.

7 ) Reklamace

Reklamaci na provedenou službu je nutné osobně podat pouze OSOBNĚ, nejlépe po telefonické dohodě a v domluvený čas v našem studiu , a to nejlépe do 24 hodin po poskytnutí služby.

8 ) Informované souhlasy

Před absolvování určitých procedur Vám bude předložen INFORMOVANÝ SOUHLAS s ošetřením. Máte právo na plné prostudování a vyžádání doplňkových informací od ošetřujícího personálu. Bez seznámení s tímto souhlasem a následným podepsáním, Vám nebude procedury poskytnuta.

V Plzni dne 1.1.2.2017 Jandová